Algemeen nut beogende instelling

ANBI publicaties

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Om aangewezen te worden als ANBI, moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de ANBI zich bijvoorbeeld voor minstens 90% inzetten voor het algemeen belang en een aantal gegevens op internet publiceren. Hieronder zijn deze gegevens te lezen.

Gegevens

Naam: Stichting HoKaZo
Adres: Lange Goorstraat 6, 5406 XE Uden
Tel. nr.: 0413-260546
KVK-nr.: 41086330
RSIN-nr: 805600140
Bankrekening: NL40INGB0668967463
Mail bestuur: bestuur@hokazo.nl

Bestuursleden

Voorzitter: Wilbert Linders
Penningmeester: Coen Baakman
Secretaris: vacature
Algemeen bestuurslid: Chantal van Merwijk
Algemeen bestuurslid: Jenny Vlemmings
 

Doelstellingen 2018-2019:

1.    Beleidsplan ontwikkelen met goede balans tussen optimaal dierenwelzijn en een gezond functionerende organisatie.
2.    Inkomsten met minimaal 10% verhogen
3.    Hokazo een relevant onderwerp op de politieke agenda van de betrokken gemeenten
4.    Organisatie herstructureren met als doel verhogen van de efficiency
5.    Huisvesting gerenoveerd en uitgewerkt plan voor nieuwbouw

Visie

Hokazo wil DE gesprekspartner zijn op het gebied van dierenwelzijn! Op dit moment staan we bekend om onze goede opvang en verzorging van zwerfdieren. Daarbij vinden we het onze plicht en een uitdaging ook schuwe en/of verwilderde katten en probleemhonden op te nemen in onze opvang. In de toekomst willen we onze kennis en vaardigheden verder uitbreiden op het gebied van het socialiseren van schuchtere katten en het trainen van hoog-risico honden en daardoor DE specialist te worden in het opvoeden van moeilijk plaatsbare dieren.
Daarnaast willen wij ook in de toekomst voorop blijven lopen op het gebied van dierenwelzijn door innovatieve projecten op te zetten die structureel bijdragen aan de problematiek van zwerfkatten en hoog-risico honden en deze bij de bron aanpakt. Specialisatie en Innovatie zijn dan ook voor ons de kernwoorden van de toekomst. Daarbij streven we ernaar bekend te staan als een organisatie met een sterk positief imago waar medewerkers trots op zijn om voor te werken. Om dit beleid mogelijk te maken willen we onze financiële draagkracht structureel versterken door een actief beleid te gaan voeren op het gebied van Fondswerving & Sponsoring. Waardoor we uiteindelijk dit alles hopen vorm te geven in een nieuwe huisvesting waar duurzaamheid, ondernemerschap, dierenwelzijn en maatschappelijk belang bij elkaar samen komen.

Missie

Wij zijn een professionele organisatie die een serieuze bijdrage levert aan het verminderen van dierenleed. Wij bieden, zonder winstoogmerk, opvang en zorg aan zwerfkatten en zwerfhonden binnen een woon- en leefgebied van bijna 300.000 inwoners. Dierenwelzijn staat voor ons altijd voorop en daarbij geloven we in een kans voor elk dier. Want dieren een betere toekomst geven, dat is waar wij het voor doen.  Dus ook dieren die vanwege hun gedrag, handicap of leeftijd wellicht wat minder makkelijk te herplaatsen zijn. Wij kiezen voor een beleid dat op de eerste plaats zorg draagt voor een diervriendelijk leven en streven ernaar de kwaliteit van de door ons geboden zorg steeds te verbeteren. Wij hanteren daarbij een strikt anti-inslaap beleid.
De opgevangen dieren kunnen in een veilige en gezonde omgeving door middel van ons uitgebreid training- en socialisatieprogramma zich ontwikkelen tot dieren die gemakkelijk een nieuw thuis vinden. Wij vinden de juiste match tussen mens en huisdier.
Wij doen dit vanuit onze passie voor dieren met een team van betrokken en deskundige medewerkers.

 

Activiteiten

De activiteiten van de stichting zijn nauw verbonden met de doelstelling van de stichting:

Het werkgebied van Stichting HoKaZo bestaat uit de volgende gemeenten: Uden, Veghel, Schijndel, Boekel, Grave, Mill en St. Hubert, St. Anthonis, Boxmeer, Cuijk, Sint Michielsgestel, Sint Oedenrode, Bernheze.

Inkomsten en vermogen

Stichting HoKaZo heeft de volgende inkomsten: 

Als we vermogen hebben, zetten we dat op een veilige manier op de bank. We doen niet aan beleggingen of aan financiële producten waar risico's aan verbonden zijn. Geld wordt alleen aangewend voor de Stichting zelf. Stichting HoKaZo houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van Stichting HoKaZo.

Het batig liquidatiesaldo van de ontbonden stichting zal ten goede komen aan een doel gelijk aan dat van de Stichting.

Het beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Het personeel wordt beloond op basis van het arbeidsreglement.

Administratie

De administratie en de jaarrekening van de instelling wordt gevoerd door bedrijf Mastenbroek.

Uit deze administratie dient ondermeer de aard en omvang te blijken van:
de aan de beleidsbepalers toekomende onkostenvergoeding en vacatiegelden;de kosten van beheer van de Stichting;de andere uitgaven van de Stichting; de aard en omgang van de inkomsten en het vermogen van de Stichting.

Beleidsplan:

Klik voor het beleidsplan hier

Jaarverslag:

Klik voor het jaarverslag hier

Financieel jaarverslag

Klik voor het financieel jaarverslag hier